X
GO

Sebastian Paolini van Helfteren

Creatieve geodata analist 

 Stuur een email |  +31 (0)6 213 099 46 |   Linkedin


Als afgestudeerde MSc Geo-informatie Wetenschappen en MSc Internationaal Land- en Waterbeheer aan de Wageningen Universiteit, ben ik geïnteresseerd in technische vernieuwingen en toepassingen van geo-informatie in de (precisie)landbouw en sociale thema’s gerelateerd aan duurzaam land- en waterbeheer, gelijkheid en ecologische bewustwording. Vanuit mijn technisch profiel heb ik gewerkt aan een automatisch rode perendetectiesysteem, een systeem dat automatisch een wegnetwerk op baanniveau genereert, en een automatisch onkruiddetectiesysteem op basis van dronebeelden. Deze technieken moeten echter wel geïntroduceerd worden met aandacht voor, en in samenwerking met, de gebruiker. Vanuit mijn sociaal profiel, heb ik door middel van bottom-up methodes duurzame concepten kunnen introduceren. Meest opmerkelijk heb ik breed toepasbare key performance indicators ontwikkeld in samenwerking met boeren om de werking van een NGO in de Peruaanse Andes te beoordelen, en samen met een Spaanse wijnboer een duurzaam erosiebestrijdingsplan ontwikkeld door middel van veldmetingen en GIS analyses.

Als creatieve geodata-analist houd ik mij vooral bezig met het verwerken, analyseren en visualiseren van geodata. Als vraagbaak binnen AeroVision over geodata en land- en waterbeheer, assisteer ik collega’s en onderzoek ik wat nodig is om advies binnen projecten zo feitelijk mogelijk te maken.

 

Markten | Sectoren

Expertises

Landbouw

Bodemkunde, precisielandbouw, duurzaam land- en waterbeheer, adoptie van innovaties, bottom-up methodes, ontwikkelingssociologie en -antropologie.

GIS & Remote sensing

Processen, analyse en visualisatie, vertalen van wensen naar technische oplossingen en wetenschappelijke vraagstukken.

Robots & Drones

Verkennen en toepassen van mogelijkheden in de precisielandbouw.

Climate-smart cities

Databehoeften, citizen data, strategievorming, burgerparticipatie, innovatie adoptie en ontwikkeling

 

Projecten

  • ICC programma: luchtfotografie kwaliteitscontrole, automatisering van aspecten in het proces.
  • Crop Plan Predictor: onderzoek en ontwikkeling.
  • Copernicus Smart City Hackathon: organisatie en communicatie voor het evenement.
  • Detectie van groen in steden: onderzoek en ontwikkeling.
  • Bioscope: bodemdata-analyse en koppeling met satellietdata.
  • Applied Spatial Research group, WUR: advies omtrent onderzoekrichting voor combinatie GEO en precisielandbouw.

 

Artikelen

 

  •