Huidige Projecten

AeroVision houdt ervan om actief bezig te blijven. Op dit moment zijn onze experts actief in de volgende projecten:
 

Inkoop verticale luchtfoto’s en aanvullende geodiensten (2017-2018)

"samen werken, samen sterker"
Sinds 2009 besteed het samenwerkingsverband 'ICC Regio Schiphol Bevlogen' de opname, productie en levering van verticale luchtfoto’s aan. Vanaf 2013 worden in ICC verband ook jaarlijks geodiensten zoals mutatiesignalering van BAG-panden, WOZ-objecten en BGT topografie, mutatiekartering en de landmeetkundige opname van mutaties aanbesteed. AeroVision voert alle operationele werkzaamheden van het ICC-Projectbureau uit. Voor het verkrijgen van de verticale luchtfoto’s wordt een openbare Europese aanbestedingsprocedure gevolgd. De aanvullende geodiensten worden tot nu toe via een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure ingekocht. In al deze aanbestedingen stelt AeroVision de informatiebehoefte vast, stelt de aanbestedingsdocumenten op, begeleidt de aanbestedingsprocedure tot en met de gunning en voert namens alle deelnemers het contract- en projectmanagement tijdens de uitvoering van de projecten uit. Daarbij wordt proactief samengewerkt met alle deelnemers, zodat na afstemming van de vraag en de wijze van aanbesteding de gewenste producten en diensten succesvol verworven kunnen worden. Naast het optimaliseren van de leverzekerheid (luchtfoto’s) kunnen de deelnemers door een gezamenlijke aanpak efficiency- en effectiviteitsvoordelen behalen (luchtfoto’s, geodiensten).

Operationalisering van autonome robots (2017-2020)

“Klantgerichte innovatie”
Er wordt wereldwijd veel verwacht van de inzet van robots. Het operationaliseren van volledige autonome systemen is echter geen gesneden koek. AeroVision werkt in Europees verband aan het opzetten en plannen van de invoering van robots voor kassen, met name voor het detecteren en bestrijden van ziektes en schadelijke insecten in tomaten. De bijdrage van AeroVision richt zich op het vertalen van klantwensen naar product- en dienstspecificaties en de communicatie daarover.

Inzet satellietdata voor afval inzameling (2017-2018)

“Inzet van technologie voor proces-innovatie”
In opdracht van ESA verkent AeroVision de mogelijkheden voor de inzet van satellietdata bij het inzamelen van afval. Als onderdeel van een ESA programma rondom Waste Mangement onderzoekt AeroVision de haalbaarheid van satellietdata voor het genereren van dynamisch geoptimaliseerde routes van ophaalwagens. Het project loopt van 1 september 2017 tot medio 2018 en omvat onder andere een evaluatie van de economische en een technische haalbaarheid en een proof-of-concept.

Inkoop van geo-informatie voor gewasbescherming (2017-2018)

“Meervoudige doeloptimalisatie in inwinningsstrategie”
Dadels zijn een belangrijk internationaal handelsgewas. De dadelpalmen groeien met name in het Midden-Oosten, het Middellandse Zee gebied en Azië. De afgelopen jaren wordt de dadelteelt bedreigt door onder andere kevers die zich in de boombast invreten en zo de dadelpalmen van binnenuit parasiteren. Een consortium van partijen ontwikkelt een informatiesysteem voor een betere gewasbescherming voor dadelpalmen. De rol van AeroVision is het opzetten van een inkoopstrategie voor actuele geo-informatie. In de dadelproductie landen zijn de regels, mogelijkheden en kosten van inwinning steeds anders. Hierdoor komt de inkoopstrategie uit op een mix van diverse bronnen, van satellieten tot drones.  

Data analytics voor (precisie) landbouw (2014-heden)

“Nieuwe mogelijkheden met / door / voor geo-informatie”
In opdracht van Wageningen Research werkt AeroVision aan diverse projecten waarin de mogelijkheden van data analytics voor landbouw wordt onderzocht. Het richt zich met name op het gebruik van data en algoritmen voor precisielandbouw. Verder komt de inwinning van ruimtelijke informatie met drones vaak aan bod.

ICC-Regio Schiphol (2009-heden)

“Betrouwbare jaarlijkse levering van luchtfoto’s”
Een probleem dat bij meerdere organisatie speelt, maar niet zelfstandig opgelost kan worden. Dat was de aanleiding voor het opzetten van een samenwerkingsverband tussen ca. 60 overheidsorganisaties in de Randstad. Gezamenlijk kon het probleem voor een betrouwbare jaarlijkse levering van luchtfoto’s worden opgelost. De vraagpartijen (veelal gemeenten), leveranciers en regelgevende partijen bij de overheid zijn bij elkaar gebracht. Samen is er aan een oplossing gewerkt die sinds 2009 actief is als het Informatie- en Coördinatiecentrum Regio Schiphol Bevlogen (kortweg ICC). Gericht op een hoge mate van leverzekerheid wordt elk jaar de verticale luchtfoto aanbesteed aan marktpartijen. Gemeenten en andere ICC-organisaties hebben nu jaarlijks de beschikking over luchtfoto’s waarmee ze de wettelijke topografische basisregistraties kunnen actualiseren.

De ICC samenwerking heeft tevens geleid tot het samenbrengen van kennis tussen de organisaties van de verschillende deelnemers en het vernieuwen van de gemeenschappelijk kennis over geo-informatie vanuit onderzoeksinstellingen en marktpartijen. Tevens is de gezamenlijk inkoop uitgebreid met vervolgprocessen en producten op de aanschaf van luchtfoto’s. Momenteel wordt gewerkt aan de gezamenlijke inkoop van beheer van de BGT. De eerste pilot is succesvol.

BIOSCOPE (2015- heden)

“Schaalvergroting in de landbouw”
Boeren hebben individueel behoefte aan actuele en regelmatige levering van gewas- en perceelsinformatie, maar individueel krijgt de boeren de business case niet rond. Het bedrijfsleven richt zich op verschillende aspecten van deze behoefte en kan individueel niet aan deze vraag voldoen. Door de vraag van verschillende boeren bij elkaar te brengen en marktpartijen, elk met hun eigen expertise, te laten samenwerken, ontstaat de mogelijkheid om toch een aantrekkelijk business case op te zetten voor zowel de boer als de leveranciers. BIOSCOPE werkt aan deze unieke vorm van samenwerking en schaalvergroting in de landbouw. Door toepassing van verschillende inwinmethoden (satelliet in combinatie met drones of vliegtuigen) wordt de boer een gegarandeerde levertijd voor zijn gewas en perceelsinformatie aangeboden.

Benieuwd hoe wij uw organisatie effectief kunnen ondersteunen? Neem vrijblijvend contact op via 033-7370165.