Huidige Projecten

AeroVision houdt ervan om actief bezig te blijven. Op dit moment zijn onze experts actief in de volgende projecten:
 

ICC-Regio Schiphol (2009-heden)

“Betrouwbare jaarlijkse levering van luchtfoto’s”
Een probleem dat bij meerdere organisatie speelt, maar niet zelfstandig opgelost kan worden. Dat was de aanleiding voor het opzetten van een samenwerkingsverband tussen ca. 60 overheidsorganisaties in de Randstad. Gezamenlijk kon het probleem voor een betrouwbare jaarlijkse levering van luchtfoto’s worden opgelost. De vraagpartijen (veelal gemeenten), leveranciers en regelgevende partijen bij de overheid zijn bij elkaar gebracht. Samen is er aan een oplossing gewerkt die sinds 2009 actief is als het Informatie- en Coördinatiecentrum Regio Schiphol Bevlogen (kortweg ICC). Gericht op een hoge mate van leverzekerheid wordt elk jaar de verticale luchtfoto aanbesteed aan marktpartijen. Gemeenten en andere ICC-organisaties hebben nu jaarlijks de beschikking over luchtfoto’s waarmee ze de wettelijke topografische basisregistraties kunnen actualiseren.

De ICC samenwerking heeft tevens geleid tot het samenbrengen van kennis tussen de organisaties van de verschillende deelnemers en het vernieuwen van de gemeenschappelijk kennis over geo-informatie vanuit onderzoeksinstellingen en marktpartijen. Tevens is de gezamenlijk inkoop uitgebreid met vervolgprocessen en producten op de aanschaf van luchtfoto’s. Momenteel wordt gewerkt aan de gezamenlijke inkoop van beheer van de BGT. De eerste pilot is succesvol.
 

BIOSCOPE (2015- heden)

“Schaalvergroting in de landbouw”
Boeren hebben individueel behoefte aan actuele en regelmatige levering van gewas- en perceelsinformatie, maar individueel krijgt de boeren de business case niet rond. Het bedrijfsleven richt zich op verschillende aspecten van deze behoefte en kan individueel niet aan deze vraag voldoen. Door de vraag van verschillende boeren bij elkaar te brengen en marktpartijen, elk met hun eigen expertise, te laten samenwerken, ontstaat de mogelijkheid om toch een aantrekkelijk business case op te zetten voor zowel de boer als de leveranciers. BIOSCOPE werkt aan deze unieke vorm van samenwerking en schaalvergroting in de landbouw. Door toepassing van verschillende inwinmethoden (satelliet in combinatie met drones of vliegtuigen) wordt de boer een gegarandeerde levertijd voor zijn gewas en perceelsinformatie aangeboden.

Benieuwd hoe wij uw organisatie effectief kunnen ondersteunen? Neem vrijblijvend contact op via 033-7370165.