Het Team van AeroVision Minimaliseren


      
Leon Hendriks
Managing Partner
“Verbinden, betrokken en oorspronkelijk zijn voor mij de kernwaarden waarmee ik actief
mensen en organisaties bij elkaar breng rondom het gebruik van geo-informatie in al haar
facetten. Na mijn achtergrond in de productie en distributie van geodata (fotogrammetrie
en remote sensing), ben ik in 2002 actief aan de kant van de klant, de gebruiker gaan staan.
Als sparring partner, meedenker, organisator, inkoopbegeleider, maar vooral als onafhankelijke
verbinder en kennisbron.

Specialismen: betrokken, resultaatgericht, oog voor alle spelers in het veld, vertalen van kennis
naar praktische invulling, vernieuwend meedenken, verbinden en coöperatief, sturend waar
nodig met respect voor belangen.”      
Tamme van der Wal
Partner
“Ik werk graag met organisaties en professionals aan identificeren en verkrijgen van
geo-informatie voor strategisch en innovatief gebruik. Daarom ben ik de afgelopen
jaren vooral in de landbouw actief, waar geo-informatie in allerlei vormen toegepast wordt,
van boerderij tot Europese Commissie. Met name de toepassing van satellietnavigatie,
aardobservatie en drones hebben mijn belangstelling, tegenwoordig i.c.m. IoT, data analytics
en Open Data. Behalve aan de data inwinning werk ik aan de implementatie en acceptatie
van technologie in complexe omgevingen met tegenstrijdige belangen. Ook help ik graag 
met het organiseren van financiering van projecten en programma’s rondom de verwerving
van kennis, tools of data.

Specialismen: Inventariseren en analyseren van gebruikswensen en het vertalen in technische
specificaties en bestekken; Het begeleiden van innovaties en het daarbij identificeren van
gebruiksbarrières; Maken van innovatie-agenda’s, roadmaps en strategische ontwikkellijnen;
projectplannen en -voorstellen ontwikkelen.”      
Hans Versluijs
Senior Adviseur
“Na mijn studie Geodesie (TUD) ben ik mij gaan specialiseren in (locatiegerichte) informatie-
voorziening. Mijn specifieke rol is om te ontdekken welke informatie een organisatie nodig
heeft en om de klant naar wens te ontzorgen bij het realiseren van een adequate
informatievoorziening. Dat doe ik inmiddels al ruim 30 jaar met veel plezier!”

Specialismen: (Europese) inkoop van geodata, -ICT en –diensten, vaststellen functionele
informatiebehoeften, opstellen geo-informatievisies en -beleid, kwaliteitsmonitoring en
opstellen verbeterplannen, uitvoeren risicoanalyses en opstellen risicobeheersingsplannen,
coachen van medewerkers in een nieuwe rol.      
Willem de Kock
Project Adviseur
“Als opgeleid Sociaal Geograaf en Planoloog benader ik vraagstukken disciplinair
en integraal. Deze vraagstukken hebben vaak een ruimtelijk en sociaal component
waarbij het gebruik van Geo informatie een grote rol speelt. Hierbij ben ik in staat om
mensen met verschillende vak inhouden te verbinden en met of voor hen tot een gedragen
advies te komen. Ik heb een passie voor topografie en van de uitdagingen in de stedelijke
omgeving krijg ik energie.

In mijn rol als projectleider van gesubsidieerde nationale en internationale onderzoeks-
projecten heb ik ervaring opgedaan in het aansturen van projecten en deze tot een kwalitatief
resultaat te brengen. In mijn rol als adviseur bij samenwerkingstrajecten van
overheidsorganisaties, staat de behoefte van de gebruiker centraal en het geven van advies
ten behoeve van het gebruik van Geo informatie. Tijdsdruk en uiteenlopende belangen
belemmeren mij niet om kritisch en resultaatgericht te werk te gaan.”       
Jeroen Verschoore
Project Adviseur
“Na mijn opleiding Mileukunde (specialisatie geo-informatie) heb ik mij vooral gericht op
de vakgebieden landbouw en natuur. Vanuit de landbouw praktijk heb ik 15 jaar ervaring in
precisielandbouw. Binnen Nederlands grootste boerderij heb ik gewerkt aan de implementatie
van diverse GNSS, Sensing en bijbehorende software technologie. Verder was ik betrokken
bij verschillende grote innovatie projecten die in Nederland zijn uitgevoerd op dit gebied."

Specialismen: Het bij elkaar brengen van diverse disciplines van praktijk tot wetenschap,
verschillende "werelden" inzichtelijk maken en laten communiceren (bruggen bouwen),
analyseren van de gebruikswensen en deze vertalen naar een ontwerp, projectmanagement
planning, draaiboeken, organisatie, software implementatie en realisatie.
      
Bauke Abma
Agro-Meteoroloog
“Na mijn bul aan de Wageningen University ben ik 16 jaar als allround meteoroloog
werkzaam geweest bij 3 top meteobedrijven in Nederland. Mijn specialismen zijn daarbij
agro en nautisch. Daarna ben ik enkele jaren werkzaam geweest in het onderwijs
m.b.t. natuur- en wiskunde en sportcoaching en -training en nu bij AeroVision
als agro-meteo en geo-adviseur.

Kernwaarden: brede kennis, multidisciplinaire aanpak, sterk analytisch, complexe systemen
terugbrengen tot kernwaarden en praktische kernoplossingen, technisch.”      
Anita Koning
Office Manager
“Office Manager, klantvriendelijk en de stille kracht achter de schermen.”      
Jos Anneveld
Onafhankelijk Adviseur
“Ik richt me graag op advies over visie, strategie en beleid en doe dat natuurlijk het beste
op de gebieden die ik ken. Ik heb uitgebreide internationale ervaring en heb eerder gewerkt
bij het Kadaster, in de software-industrie en langdurig als directeur bij een gerenommeerd
ingenieursbureau. Ik ben zowel geodetisch ingenieur als jurist en heb een
senior management opleiding gevolgd aan de Harvard Business School.”      
Maaike Abels
Event & Communicatie Adviseur
"Energiek, creatief, en resultaatgericht zijn woorden die mij goed omschrijven.
Ik heb ervaring in het organiseren van (inter)nationale evenementen zoals seminars,
workshops en congressen. Binnen AeroVision organiseer ik in samenwerking met collega's
de evenementen voor de verschillende projecten en voer ik de verschillende communicatie
activiteiten uit."
 
      
Maggie Mulley
Geo-data analist en Adviseur
"Mijn enthousiasme voor geodata strekt zich uit over alle disciplines: van remote sensing,
vegetatie tot het verbeteren van de efficiëntie met behulp van programmeren. Ik vind het
leuk om problemen op te lossen en creatief mee te denken om oplossingen voor allerlei
ruimtelijke dilemma's te ontwikkelen. Tijdens de GIS Masters aan de Wageningen
Universiteit heb ik de nodige vaardigheden op het gebied van dataverwerking en visualisatie
kunnen ontwikkelen en pas ik deze nu toe op de verschillende projecten die we bij
AeroVision hebben".
 
      
Georgios Ntakos
Early Stage Researcher
"Mijn academische activiteiten houden verband met precisielandbouw en met de
toepassingen van variabele opbrengsten. Ik ben geïnteresseerd in de praktische
toepassing van optische teledetectie om de oorzaken van gewas heterogeniteit op
te sporen die onze besluitvorming kunnen ondersteunen. Ik werk bij AeroVision als
onderzoeker en promovendus voor een Marie Sklodowska-Curie project genaamd
TruStEE, waar ik een praktische methodologie zal ontwikkelen voor gewasspannings-
detectie gebaseerd op UAV, satelliet, multispectrale of hyperspectrale beelden. Werken
met AeroVision geeft mij de mogelijkheid om praktische vaardigheden te verwerven op het
gebied van Remote Sensing en precisielandbouw."
 
 
Daarnaast maakt AeroVision gebruik van een netwerk van experts en domein experts die aan ons verbonden zijn.