X
GO

Nieuws

Bioscope gepresenteerd op de bietendag
september 2017

Op de bietendag van het IRS heeft AeroVision de BIOSCOPE service onder de aandacht van suikerbieten telers gebracht. De teelt van suikerbieten wordt steeds (arbeids) intensiever en het gebruik van beeldinformatie voor beslissingen over wat, waar en wanneer neemt toe. De BIOSCOPE service zorgt voor 'verse' beelden gedurende het groeiseizoen. Zie www.projectbioscope.eu. De Boerderij deed verslag: