X
GO

Nieuws

Onderzoek naar gezondheid van palmplantages met behulp van remote sensing
februari 2019

Remote sensing kan een belangrijke oplossing zijn voor veel verschillende applicaties. Dit was één van de conclusies uit het onderzoek van onze AeroVision collega Maggie Mulley, en haar co-schrijvers Lammert Kooistra (Wageningen Universiteit) en Laurens Bierens (TEC-IB).

Palmplantages worden bedreigd door veel verschillende stressfactoren, waaronder een toenemend zoutgehalte in de bodem, een verminderde beschikbaarheid van water en temperatuurstijgingen als gevolg van de klimaatverandering en de wereldwijde verspreiding van plagen zoals de rode palmsnuitkever. Maggie onderzocht het gebruik van remote sensing als potentiële oplossing voor deze bedreigingen. De bevindingen tonen aan dat verschillende bronnen van remote sensing, zoals thermische- en hyper spectrale beelden, waardevolle informatie kunnen geven over de gezondheid van de plantages, zowel op blokniveau als op individueel boomniveau. Ze bespreekt in haar artikel ook de implicaties hiervan voor het beheer van de palmplantages.

Het volledige artikel is te lezen in Agriculture. Klik hier voor het artikel.