X
GO

Nieuws

Negende succesvolle ICC-aanbesteding verticale luchtfoto’s Regio Schiphol
februari 2019

"Via een openbare Europese aanbestedingsprocedure is op 14 januari jl. de opdracht voor de uitvoering van perceel 1 gegund aan BSF-Swissphoto en voor perceel 3 aan Eurosens. Het contract met Cyient is verlengd voor de opname en levering van luchtfoto’s voor perceel 2. Op 16 januari jl. zijn in de raadzaal van de gemeente Beverwijk de contracten ondertekend. Bij de feestelijke bijeenkomst waren aanwezig de wethouder van de gemeente Beverwijk, de heer Erol, vertegenwoordigers van de opdracht gevende gemeenten, de ICC organisatie en de uitvoerende bedrijven."

In de januari/februari 2019 editie van het digitale Magazine van BIG Nieuws is het artikel “Negende succesvolle ICC-aanbesteding verticale luchtfoto’s Regio Schiphol” verschenen. Klik hier om het volledige artikel van BIG nieuws te bekijken.