X
GO

Nieuwe Technologie

De ontdekking of ontwikkeling van een nieuwe technologie is nog niet gelijk ‘innovatie’. Innovatie is het introduceren van een nieuwigheid die voldoet aan een gebruikersbehoefte en op betaalbare en schaalbare wijze ingevoerd kan worden: De drie N’s: Novelty-Needs-Numbers. Wij zien zowel aan de leveranciers of ontwikkelaarszijde, en aan de gebruikerszijde zorgen hoe innovaties tot stand te laten komen. AeroVision begeleidt bedrijven met het aanpassen en doorontwikkelen van innovaties vanuit een nieuwe techniek of werkproces. En AeroVision helpt gebruikers met het realiseren van voordeel uit innovaties, bijvoorbeeld door het werk beter, slimmer of goedkoper uit te voeren of door het breder in te zetten.

Innovatie is van alle tijden, maar de laatste jaren zijn de toepassingen van digitale technieken, online processen en datadiensten enorm toegenomen. AeroVision heeft in vele projecten van diverse aard een aanpak ontwikkeld om de samenwerking tussen gebruikers en leveranciers effectiever te maken waardoor innovaties sneller en beter afgestemd tot stand komen.

AeroVision heeft meegewerkt aan projecten binnen dit thema zoals; 
 

Drones

- Fieldcopter
- Bioscope
- Mistrale
- Trustee

Robots - Greenpatrol
- LiDAR (AHN)
- Trustee (Hyperspectral)
Sensoren - 5Groningen
- Controversies..
Machine Learning - Project Rietendaken Gemeente.. 
- Project Zonnepanelen Gemeente...
- 5Groningen

 

Nieuws

AeroVision geselecteerd voor “Space for sustainability award”
september 2019

Deze zomer was AeroVision collega Maggie Mulley een van de tien genomineerden van de de Space for Sustainability award die werd uitgereikt door de ESA (European Space Agency). De prijs wordt jaarlijks tijdens de najaarszitting van de Europese interparlementaire ruimtevaartconferentie (EISC) uitgereikt aan het beste projectidee dat toepassingsgebieden integreert die gericht zijn op duurzaamheid in verband met de ruimtevaart. Het ondewerp waarmee Maggie aan de slag is gegaan draait om


Monitoring Urban Greenness to Grow Healthier Cities
55% van de wereldbevolking woont momenteel in steden en dit aantal zal stijgen tot 68% in 2050. Effectieve stadsplanning wordt steeds belangrijker. Vegetatie in steden heeft voordelen zoals het tegengaan van overstromingen, het koelen van de stad en de gezondheid van de burgers. Een grotere beschikbaarheid van luchtfoto's en satellietbeelden zou een oplossing kunnen zijn voor het opsporen en monitoren van stedelijke vegetatie. De integratie van teledetectiegegevens met bodemsensoren en vrijwillig door de burger verstrekte informatie zal het monitoringpotentieel verbeteren. Voorspellende vegetatiemodellen zullen beleidsmakers en stadsplanners helpen om de juiste keuzes te maken voor hun stad en de mensen die er wonen.

De nominatie vormt een extra motivatie om met haar onderzoek verder te gaan. Maggie heeft hiervoor samen met haar collega's van AeroVision de Urban Climate Index (UCI) ontwikkeld, een methode om met beeldmateriaal de toe- of afname van groen in kaart te brengen. Met gemeenten ontwikkelt de UCI zich niet alleen tot beleidsrelevante informatie, maar geeft het ook richting aan het verkrijgen, structureren en onderhouden van basis geo-informatie.