X
GO

Nieuwe Technologie

De ontdekking of ontwikkeling van een nieuwe technologie is nog niet gelijk ‘innovatie’. Innovatie is het introduceren van een nieuwigheid die voldoet aan een gebruikersbehoefte en op betaalbare en schaalbare wijze ingevoerd kan worden: De drie N’s: Novelty-Needs-Numbers. Wij zien zowel aan de leveranciers of ontwikkelaarszijde, en aan de gebruikerszijde zorgen hoe innovaties tot stand te laten komen. AeroVision begeleidt bedrijven met het aanpassen en doorontwikkelen van innovaties vanuit een nieuwe techniek of werkproces. En AeroVision helpt gebruikers met het realiseren van voordeel uit innovaties, bijvoorbeeld door het werk beter, slimmer of goedkoper uit te voeren of door het breder in te zetten.

Innovatie is van alle tijden, maar de laatste jaren zijn de toepassingen van digitale technieken, online processen en datadiensten enorm toegenomen. AeroVision heeft in vele projecten van diverse aard een aanpak ontwikkeld om de samenwerking tussen gebruikers en leveranciers effectiever te maken waardoor innovaties sneller en beter afgestemd tot stand komen.

AeroVision heeft meegewerkt aan projecten binnen dit thema zoals; 
 

Drones

- Fieldcopter
- Bioscope
- Mistrale
- Trustee

Robots - Greenpatrol
- LiDAR (AHN)
- Trustee (Hyperspectral)
Sensoren - 5Groningen
- Controversies..
Machine Learning - Project Rietendaken Gemeente.. 
- Project Zonnepanelen Gemeente...
- 5Groningen

 

Nieuws

Jan Wijnen versterkt het team van onze spin-off BioScope
juni 2020

Per 18 mei versterkt Jan Wijnen het team van onze spinoff BioScope. Jan heeft veel ervaring in precisielandbouw en is gebruiker van de satellietproducten van BioScope van het eerste uur. Binnen BioScope zal Jan onder andere klanten ondersteunen met het gebruik van de producten en zal hij meewerken aan het beter afstemmen van de producten en diensten op de behoeften in de sector. 

Over BioScope:
BioScope koopt satelliet- en drones data in om daar direct toepasbare informatie mee te maken zoals scoutingkaarten, bodemzone kaarten en prestatiekaarten. Met deze producten wordt elk veldbezoek of teelthandeling efficiënter en effectiever. BioScope biedt klanten meer inzicht in de variatie in bodem en gewas zodat zij beter onderbouwde keuzes kunnen maken voor een hogere opbrengst. BioScope is een dochteronderneming van LTO Bedrijven BV en AeroVision BV en is gevestigd in Wageningen.  BioScope: Beter inzicht. Beste opbrengst