X
GO

Nieuws

Laagdrempelige App voor satellietdata gebruik in de landbouw
juni 2020

Laagdrempelige App voor satellietdata gebruik in de landbouw
Boeren kunnen de groei van gewassen nu makkelijk volgen op hun smartphone
 

22 juni 2020 – Het jonge bedrijf BioScope, spinoff van AeroVision BV uit Amersfoort, introduceert een nieuwe app waarmee de groei van gewassen heel eenvoudig te volgen is. De app heet FieldScout en helpt boeren met hun dagelijks werk. Percelen bouwland en grasland zijn nu makkelijk met een smartphone te monitoren, middels actuele kaarten gebaseerd op satelliet- en dronebeelden.

Tamme van der Wal, partner bij AeroVision en directeur van BioScope: ‘satelliet- en dronebeelden zijn zeer interessant voor boeren. Het is onze uitdaging om het ook makkelijk toegankelijk te maken. Met onze App kunnen boeren deze informatie in hun achterzak nu meenemen het veld in’.

Veel satellietdata wordt vooral via portals aangeboden maar is nauwelijks beschikbaar op de plek waar het ertoe doet. ‘Precisielandbouw moet je juist dichterbij je gewas brengen. Achter een computerscherm lijkt een biomassakaart voor veel boeren nog wat abstract. Hoe anders is dat als je de kaarten bij je hebt in het veld. De app vertelt je precies waar het gewas achterblijft en waar de groei juist goed gaat. Je loopt of rijdt gemakkelijk naar de plek op je perceel waar je volgens de app afwijkingen ziet. Dit bespaart tijd en draagt bij aan het optimaal gebruik van middelen en meststoffen. Beter inzicht zorgt voor de beste opbrengst.’ Ook kan men tijdens het scouten van de percelen aantekeningen en foto’s toevoegen.

In overleg met boeren zijn een aantal producten gemaakt die direct toepasbaar zijn. Een daarvan is de hoogtekaart. Van der Wal: ‘Het Actueel Hoogtebestand Nederland is beschikbaar als open data, maar het vergt toch veel expertise om het in te kunnen zetten. Daarom hebben wij de data afgestemd op het gebruik door boeren.’ Een ander direct toepasbaar product is de prestatiekaart die boeren laat zien hoe de groeiverschillen vorig jaar waren en daarmee de prestatie van plekken in het perceel te kunnen vergelijken.

FieldScout is gratis te downloaden voor Android smartphones en voor iPhone. Een aantal functies is direct gratis te gebruiken zoals de hoogtekaart en de prestatiekaart die inzicht geeft in de verschillen binnen het perceel van een jaar eerder. Het gebruik van de app is ook te combineren met een BioScope-abonnement en teeltregistratieprogramma’s  Akkerweb en Dacom Cloudfarm.

In 2019 bundelden AeroVision en LTO Bedrijven hun krachten om BioScope op de markt te zetten als dé standaard voor geo-informatie voor gewasmonitoring en zo de groei van precisielandbouw te stimuleren. In Nederland is smartfarming namelijk sterk in opkomst en met de lancering van FieldScout kunnen agrariërs percelen gras- en bouwland op hun mobiel volgen en tijdig bijsturen.