X
GO

Nieuwe Technologie

De ontdekking of ontwikkeling van een nieuwe technologie is nog niet gelijk ‘innovatie’. Innovatie is het introduceren van een nieuwigheid die voldoet aan een gebruikersbehoefte en op betaalbare en schaalbare wijze ingevoerd kan worden: De drie N’s: Novelty-Needs-Numbers. Wij zien zowel aan de leveranciers of ontwikkelaarszijde, en aan de gebruikerszijde zorgen hoe innovaties tot stand te laten komen. AeroVision begeleidt bedrijven met het aanpassen en doorontwikkelen van innovaties vanuit een nieuwe techniek of werkproces. En AeroVision helpt gebruikers met het realiseren van voordeel uit innovaties, bijvoorbeeld door het werk beter, slimmer of goedkoper uit te voeren of door het breder in te zetten.

Innovatie is van alle tijden, maar de laatste jaren zijn de toepassingen van digitale technieken, online processen en datadiensten enorm toegenomen. AeroVision heeft in vele projecten van diverse aard een aanpak ontwikkeld om de samenwerking tussen gebruikers en leveranciers effectiever te maken waardoor innovaties sneller en beter afgestemd tot stand komen.

AeroVision heeft meegewerkt aan projecten binnen dit thema zoals; 
 

Drones

- Fieldcopter
- Bioscope
- Mistrale
- Trustee

Robots - Greenpatrol
- LiDAR (AHN)
- Trustee (Hyperspectral)
Sensoren - 5Groningen
- Controversies..
Machine Learning - Project Rietendaken Gemeente.. 
- Project Zonnepanelen Gemeente...
- 5Groningen

 

Nieuws

Vertical Aerial Photo-campagne
juni 2020

Met een record voor het succesvol opleveren van landmeetkundige projecten in de buurt van Schiphol en andere uitdagende gebieden in Europa, was BSF Swissphoto in een sterke positie om in te spelen op de behoefte aan luchtfoto's van het Informatie- en Coördinatiecentrum (ICC) van de Schiphol-regio. Het ICC vertegenwoordigt ongeveer 60 aan de overheid gelieerde organisaties, waaronder 47 gemeenten, en werkt aan de coördinatie van en toegang tot actuele luchtfoto's en andere remote sensing producten op een routinebasis. Sinds 2009 heeft het ICC aanbestedingen uitgeschreven voor het maken van hoge resolutie foto's van de 2800 vierkante kilometer grote regio die zich uitstrekt van Alkmaar in het noorden, Almere in het oosten en Zoetermeer in het zuiden. De deelnemende leden gebruiken de gedetailleerde foto's om hun grootschalige topografische kaarten te actualiseren, voor de stads- en milieuplanning, voor de veiligheid en voor het monitoren van veranderingen in het landgebruik.

Afhankelijk van het aantal ICC-deelnemers kan de totale AOI van het programma van jaar tot jaar veranderen, maar de leveringseisen zijn altijd hetzelfde: orthofoto’s met een grondmonsterafstand (GSD) van 4 cm of minder.

In 2016 kreeg BSF Swissphoto een tweejarig contract om een van de drie AOI's in het kader van het ICC's Vertical Aerial Photo-programma te onderzoeken. Als bewijs van haar capaciteiten kreeg zij vervolgens een volgend contract voor hetzelfde gebied van 900 vierkante kilometer voor 2019 en 2020.

"De behoefte aan actuele, geschikte geo-informatie is de afgelopen jaren gestaag gegroeid", zegt Leon Hendriks, programmamanager van het ICC. "Historisch gezien zijn deze gegevens niet gemakkelijk te verkrijgen voor individuele organisaties in de Schipholregio vanwege de nabijheid van de luchthaven en de toegangsbeperkingen. Sinds 2009 is het ICC in staat geweest om één luchtcampagne te coördineren om meerdere gebruikers binnen de regio te bedienen. Met deze briljante, accurate en datarijke orthofoto's hebben onze leden de ruimtelijke intelligentie om beter te plannen voor stads- en plattelandsontwikkeling, hun landschappen te monitoren, te reageren op vergunningsaanvragen en oproepen en te communiceren met het publiek. Het is een zeer succesvol programma geweest en we zijn van plan om het in de nabije toekomst voort te zetten".

Die toekomst is al begonnen. BSF Swissphoto ging medio februari de lucht in om de 2020 Vertical Aerial Photo-campagne op te starten en zal opnieuw naadloze orthomosaics produceren voor de deelnemende ICC-leden in haar AOI. Verankerd door zijn slimme aanpak van het vliegen in combinatie met zijn beeldverwerkingssoftware, kan BSF Swissphoto de wind in de rug hebben om in de toekomst meer onderzoeken in de lucht te laten landen.

Klik hier om het volledige artikel te lezen.