X
GO

Nieuwe Technologie 
De ontdekking of ontwikkeling van een nieuwe technologie is nog niet meteen ‘innovatie’. Innovatie is het introduceren van een nieuwigheid die voldoet aan een gebruikersbehoefte en op betaalbare en schaalbare wijze ingevoerd kan worden: De drie N’s: Novelty-Needs-Numbers.

AeroVision ziet zowel aan de leveranciers-, ontwikkelaars-, en aan de gebruikerszijde hoe innovaties tot stand komen. Wij begeleiden bedrijven met het aanpassen en doorontwikkelen van innovaties vanuit een nieuwe techniek of werkproces. Daarnaast helpen wij gebruikers met het realiseren van voordeel uit innovaties, bijvoorbeeld door het werk beter, slimmer of goedkoper uit te voeren of door het breder in te zetten.
 

Innovatie is van alle tijden, maar de laatste jaren zijn de toepassingen van digitale technieken, online processen en datadiensten enorm toegenomen. AeroVision heeft in vele projecten van diverse aard een aanpak ontwikkeld om de samenwerking tussen gebruikers en leveranciers effectiever te maken waardoor innovaties sneller en beter afgestemd tot stand komen.

Projecten
AeroVision heeft aan verschillende projecten gewerkt binnen dit thema. Klik op onderstaande projecten om een impressie te krijgen wat wij doen.
Mistrale
Trustee
GreenPatrol
5Groningen
Zonnepanelen detectie..

Nieuws

Climate-smart city AeroVision Hackathon
november 2020

Satellietdata biedt nog veelal onbekende, en onontgonnen mogelijkheden om de staat van het klimaat in steden weer te geven. Dit is de uitkomst van een intensieve online hackathon. AeroVision heeft zes teams bij elkaar gebracht om met satellietdata de klimaatuitdagingen van vier verschillende gemeenten uit te werken: zomerhitte, verstening, luchtkwaliteit en de vegetatietoestand. De teams maakten gebruik van de data van het Europese Copernicusprogramma, aangevuld met de hoge resolutie satellietdata van het Satellietdataportaal van de Nederlandse overheid.

Na een intensieve week, had elk team een pakkende pitch over hoe gemeenten meer gebruik konden maken van geo-informatie en satellietdata voor het meten en monitoren van de toestand van hun stad.

Van 7 tot 13 oktober organiseerde AeroVision samen met Copernicus de "Climate-smart city Copernicus hackathon". Het thema van de online hackathon was “The State of Your City: Using satellite imagery to explore climate-smart city questions”. Voor de 23 deelnemers hebben de gemeenten Amersfoort, Zwolle, Velsen en Gent (BE) interessante en actuele thema’s voorgesteld omtrent luchtkwaliteit, het hitte-eilandeffect, groen in de stad en citizen science om klimaat-slimme steden een werkelijkheid te maken.

Zes verschillende teams zijn aan de slag gegaan om met satellietdata relevante producten te maken voor de gemeenten. Teams hebben onder andere gewerkt aan relevante analyses, dashboards en conceptuele platformen als producten die zij aan de gemeenten hebben geleverd. Naast het werken aan de casussen tijdens de hackathonweek, konden deelnemers ook naar interessante presentaties luisteren, gegeven door verschillende satellietdata-experts. De experts tijdens deze hackathon waren Anniek Schouten van Overstory, specialisten in bomendetectie door middel van AI; Lammert Kooistra met een presentatie over aardobservatie databronnen voor smart-city toepassingen en Gert-Jan Steeneveld die sprak over het hitte-eilandeffect in Nederlandse steden – beide academici van Wageningen Universiteit; en ten slotte Valentijn Venus van Ramani, een bedrijf die doelt op het stimuleren van aardobservatie via een online platform. Deze experts waren de hele week online beschikbaar voor deelnemers om vragen te beantwoorden en om mee te denken.

De resultaten van de zes teams waren zeer inspirerend en creatief. Maar toch moest de jury drie winnaars kiezen:

De derde plaats ging naar "Team One", die zich bezig hield met het hitte-eilandeffect casus van Gent. Team One heeft met satellietgegevens een systeem ontwikkeld om dag- en nachttemperatuur te meten, hitte-eilanden te identificeren, en tijdreeksanalyses op wijkniveau te doen.

De tweede plaats ging naar het team "The Green Machine". Zij hebben zich gestort op de casus van Amersfoort, waarbij het vergroenen van de stad centraal stond. Gebruikmakende van satellietbeelden en openlijk beschikbare data, heeft dit team een systeem ontwikkeld en gevalideerd om automatisch gebouwen te identificeren die geschikt zijn voor groene daken (Figuur 1).                                                                                                                                     

De winnaar van de hackathon was Team Sinebus. Dit team verkende de mogelijkheden met betrekking tot de combinatie van het SensHagen (Zwolle) citizen science project en satellietdata. Specifieke aandacht werd gegeven aan het evalueren of de door burgers gemeten luchtkwaliteitsdata gebruikt kan worden als grondwaarheid voor satellietdata, of de pilot geschaald kan worden naar de hele gemeente door gebruik te maken van satellietdata, het maken van voorspellingen van toekomstige NO2-niveaus (Figuur 2) en het conceptualiseren van een mobiele applicatie om deze data open te stellen voor het publiek.

Aan het einde van de week kregen de winnende teams hun prijzen uitgereikt door de burgemeester van Amersfoort, de heer Lucas Bolsius. Alle winnende teams kregen een geldprijs en de winnaars van de hackathon krijgen de kans om deel te nemen aan de Copernicus Accelerator – een 12 maanden durend coaching programma op maat – en een jaarabonnement op de Sentinel hub aangeboden door Sinergise. Alle drie de winnaars mogen daarnaast hun resultaat presenteren op de ICC Regio Schiphol Bevlogen conferentie.

AeroVision wil graag al onze casehouders, experts en natuurlijk de deelnemers bedanken voor hun input en moeite, en voor de succesvolle week die wij er met zijn allen van hebben gemaakt!