X
GO

Nieuws

Is AeroVision na 20 jaar nog steeds relevant?
maart 2022

Is AeroVision na 20 jaar nog steeds relevant?

Dit jaar viert AeroVision haar 20-jarig bestaan; al 20 jaar adviseren en begeleiden wij organisaties bij het slimmer en breder toepassen van geo-informatie. De wereld van de informatievoorziening is in de afgelopen 20 jaar enorm veranderd. Is AeroVision nog steeds relevant?

Door Leon Hendriks en Tamme van der Wal

Begin deze eeuw was informatievoorziening een ‘interne’ aangelegenheid voor organisaties, zowel in het publieke als in het commerciële domein. Ook de inwinning van die gegevens werd door organisaties zelf gedaan. Daar waar het niet-digitale bronnen betrof, sprak men vaak over “conversie”, om deze informatie toch digitaal te krijgen. Al gauw werd duidelijk dat standaardisatie in software en data iedereen enorm zou helpen. Terugkijkend leek de geo-informatie daarin voorop te lopen en de sterk toegenomen digitalisering en dataficatie van organisaties wakkerden de data-honger aan. Ook onderlinge uitwisseling werd dagelijkse praktijk. Er kwamen steeds meer specialistische bedrijven die excelleerden op een specifiek onderdeel van de informatievoorziening – bijv. inwinning en analyse van nieuwe soorten luchtfoto- en satellietdata-producten voor mutatiesignalering en 3D stadsmodellen, de toepassing van machine learning voor objectdetectie en beeldanalyse voor gewasmonitoring. Hierdoor ontstond bij gebruikers ook de behoefte aan regie. Deze behoefte aan regie is tot op de dag van vandaag actueel en is een van drie de pijlers van de dienstverlening van AeroVision.

Een hardnekkig neveneffect van de snelle technologische ontwikkeling in digitalisering, is dat nieuwe spelers, of spelers met nieuwe diensten, aanvankelijk aanbod gedreven handelen. Er niet altijd voldoende ‘oog is voor de wensen van de klant’. Het concept “innovatie” wordt ingevuld door een technologische vinding te vermarkten om een vaak bestaand proces of product te verbeteren. De afgelopen 20 jaar zijn er veel van dergelijke “innovaties” op de markt gebracht: vaak technisch zeer vernuftig, maar met onvoldoende besef van de meerwaarde voor klanten of gebruikers. We hebben een groot aantal bedrijven kunnen helpen met het beter begrijpen van de wensen en behoeftes van klantsegmenten, door gebruikers met hen te verbinden. Wij vatten innovatie dan ook samen met de 3 N’s: Novelty – Need – Numbers. Er is uiteraard een ‘Novelty’, vaak technisch, maar soms ook procesmatig; er moet een ‘Need’ daarvoor zijn bij gebruikers; en de ‘Numbers’ moeten goed zijn, zoals betaalbaarheid, schaalbaarheid en marktomvang. Innovatie en noodzaak van verbinding met de gebruikers is een tweede pijler onder de dienstverlening van AeroVision. 

Na 20 jaar zien we nog steeds dat de markt van geo-informatie producten en diensten vooral aanbod gedreven is, terwijl in allerlei technische domeinen al aangetoond is dat een vraag gestuurde markt duurzamer is. Bovendien kan met een goede vraagsturing ook innovatie aangewakkerd worden – en daarvoor dus bij de ‘Need’ beginnen. Steeds meer organisaties gaan op die manier diensten en producten inkopen. Door te starten met een goede analyse van behoeften – liefst ook dieper uitgewerkt naar de zgn. ‘vraag achter de vraag’, kan een betere uitvraag gedaan worden bij leveranciers. Deze innovatieve inkoop is al jaren de derde pijler onder de dienstverlening van AeroVision. 

De drie essentiële pijlers voor onze dienstverlening, Regie, Innovatie en Inkoop, waren in 2002 relevant en zijn dat in 2022 nog steeds. De context waarin deze drie kernaspecten plaatsvinden is na 20 jaar wel veranderd. In 2022 is met name in de publieke sector de samenwerking van groot belang. Het organiseren van informatievoorziening is niet meer iets ‘interns’, maar men heeft te maken met afhankelijkheden. Samenwerking levert naast mogelijke kostenvermindering, vooral een betere harmonisatie en meer efficiëntie op. Door betere samenwerking zijn organisaties beter voorbereid op nieuwe ontwikkelingen, effectiever in de kernprocessen en flexibeler en weerbaarder bij  onverwachte gebeurtenissen. Ook hierin geldt het adagium “alleen ga je misschien sneller, maar samen kom je verder”. Onze onafhankelijkheid en neutrale positie ten opzichte van leveranciers en (software)ontwikkelaars is essentieel om organisaties bij regie, innovaties en inkoop te ondersteunen. 

Kortom, wij merken dat AeroVision na 20 jaar nog steeds een relevante bijdrage levert aan het verbeteren en vernieuwen van de geo-informatievoorziening. Met onze drie pijlers, Regie, Innovatie en Inkoop, als rode draad in ons werk, hebben we ons de afgelopen 20 jaar ook mogen bezighouden met dienstenontwikkeling. De ondersteuning die we al 13 jaar bieden aan 60 gemeenten en andere (semi)publieke diensten voor de inkoop van geoinformatieproducten en -diensten is een zeer gewaardeerde, gestroomlijnde activiteit. Niet alleen de afnemers, maar ook de leveranciers waarderen de professionaliteit en effectiviteit die AeroVision met deze ondersteuning brengt.
Daarnaast hebben we de ketenregie voor de agrarische toepassingen van Remote Sensing op ons genomen. In een Joint Venture met landbouworganisatie LTO levert onze dochteronderneming BioScope een belangrijke bijdrage aan het beter, breder en effectiever gebruik van satelliet- en dronesdata in de landbouw. 

Ons team van adviseurs en geo-experts wil graag de ervaringen uit de verschillende projecten met u delen. Samen bespreken we dan uw vragen over actuele onderwerpen zoals klimaat adaptatie, energietransitie, vergroening in de stad of gewaskwaliteit in de landbouw. Ontdek samen met ons hoe geo-informatie daarin het verschil kan maken.

Heeft u naar aanleiding van bovenstaand artikel vragen of wilt u gewoon eens met ons van gedachten wisselen? Dat kan natuurlijk! U kunt contact met ons opnemen via het emailadres leon.hendriks@aerovision.nl of tamme.vanderwal@aerovision.nl

AeroVision BV.