X
GO

Nieuws

Satellietgegevens verklaren een groot deel van de opbrengstvariabiliteit
september 2022

De afgelopen jaren heeft AeroVision deelgenomen aan een Europees wetenschappelijk project, gefinancierd door het Marie Curie programma van de Europese Commissie. In onze bijdrage aan het project, genaamd "TRuStEE: Training on Remote Sensing for Ecosystem modElling" hebben we gekeken naar het identificeren van verschillende stressfactoren in landbouwvelden, zoals waterstress en nutriëntenstress. In dit kader hebben AeroVision medewerkers Georgios Ntakos en Tamme van der Wal meegewerkt aan veldproeven in aardappelgewassen en heeft Georgios de gegevens geanalyseerd. Een resultaat van het onderzoek is dat met behulp van een wetenschappelijk model van het plant- en bodemcompartiment satellietgegevens een aanzienlijk deel van de waargenomen variabiliteit in opbrengst kunnen verklaren. Op die manier dragen geospatiale gegevens - in dit geval drone- of satellietbeelden - bij tot betere prestaties op landbouwbedrijven.

Lees het volledige artikel hier.