X
GO

Nieuws

innovatieprogramma precisielandbouw van start
juni 2015


Het innovatie programma "op naar precisielandbouw 2.0" is van start gegaan. AeroVision werkt samen met een 20-tal andere bedrijven en onderzoeksinstellingen aan een breder gebruik van beeldmateriaal in de landbouw.


Het nieuwe innovatie- en onderzoeksprogramma "Op naar precisielandbouw 2.0" (PL2.0) streeft naar een volgende stap in het gebruik van precisietechnologie, nu het gebruik van satellietnavigatie en machinegeleiding haast gewoon is geworden. AeroVision richt zich met name op de inzet van beeldmateriaal zoals dat geleverd wordt door satellieten, drones of gedragen sensoren. Er is heel veel mogelijk en er wordt inmiddels heel veel verschillende data aangeboden. Daarom richten wij ons voornamelijk op de vraagsturing: Welke informatie helpt de boer om zijn bedrijf beter of efficiënter te maken en welke eisen stelt dat dan aan de inwinning en verwerking van data van een of meerdere bronnen. Een belangrijk aspect daarbij is de bewustwording van boeren, leveranciers (en afnemers!) over de mogelijkheden en kansen die geo-informatie en geotechnologie bieden. 

AeroVision werkt in PL2.0 aan het verbeteren van het gebruik van optisch beeldmateriaal met name zoals dat gebruikt wordt in vegetatieindexen die informatie verschaffen over de groei, de ontwikkeling en relevante indicatoren zoals stikstofgehalte en bladverkleuring. Daarnaast werkt AeroVision aan het verkennen en verbeteren van de inzet van radar voor de landbouw, zowel vanuit satellietdata en vanuit drones.

PL2.0 valt onder de topsector Agro&Food. Het programma loopt 3 jaar en staat onder leiding van Wageningen UR en ZLTO. Klik hier voor het persbericht van Wageningen UR. Voor vragen over de inbreng van AeroVision kunt u contact opnemen met Tamme van der Wal