X
GO

Towered Imaging Sensors (TOIS)
Towered Imaging Sensors (TOIS) levert een nieuwe manier om data te verzamelen over gewassen voor een betere aansturing van teelthandelingen. Door camera’s vanuit een vaste opstelling de teelt te monitoren kunnen niet alleen de bezwaren van satellieten (bewolking, zon-synchroon) en drones (regelgeving, onderhoud) worden vermeden, maar kunnen nieuwe toepassingen van beeldvormende sensoren worden opgepakt in gewas- en bodemmonitoring, door bijvoorbeeld met timelapses te werken en beter in te kunnen spelen op data van voor en na behandelingen.  

Robotisering en algoritmen voor beslissingsondersteuning hebben baat bij goede data. TOIS levert een hoogwaardige datastroom, die direct inzetbaar is voor verwerking in simulaties (scenario’s) of berekeningen (decision support).  

Deze vorm van data-inwinning is nog weinig toegepast in gewasmonitoring. Het gebruik van camera’s is op zich wel vaker gedemonstreerd, maar nog niet of zelden met multi- of hyperspectrale camera’s, en al helemaal niet onder oblieke meetomstandigheden. Daar maakt dit project het verschil om met deze geavanceerde techniek een nieuw apparaat en een nieuwe meetmethode te ontwikkelen.  

Towered Imaging Sensors (TOIS) vereist (de naam zegt het al) infrastructuur om de camera op de juiste positie te brengen. Een mogelijkheid is om gebruik te maken van aanwezige infrastructuur, zoals windmolens, hoogspanningsmasten, gebouwen en andere infrastructuur, of eventueel dedicated masten. Voor dit project en als Proof-of-Concept gaan we in eerste instantie kijken naar sportvelden. In Nederland is het beheer van gras voor sportvelden van groot belang om het sporten zo goed mogelijk te faciliteren, zowel vanuit blessure oogpunt, maar ook om (letterlijk) een gelijk speelveld te creëren. Door samen te werken met de KNVB kijken we hoe TOIS bijdraagt aan het verbeteren van het gras-management. De ontwikkelde kennis wordt ook op de 4 demo-bedrijven (Reusel, Lelystad, Hengelo, Randwijk) geïnstalleerd om naar specifieke gewassen te kijken.  

 

Over NXTGEN HIGHTECH

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Nationaal Groeifonds programma NXTGEN HIGHTECH. Dit programma gaat met ruim 330 partners, in meer dan 60 projecten en in zes essentiële domeinen, een siginificante bijdrage leveren aan de structurele en duurzame economische groei in Nederland én oplossingen bieden voor de grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van de energietransitie, gezondheid, veiligheid en voeding.

Includief de bijdrage van €450 miljoen uit het Nationaal Groeifonds, gaat NXTGEN HIGHTECH tot 2030 ongeveer €1 miljard investeren. We gaan daarmee in Nederland een internationaal toonaangevend ecosysteem voor hightech equipment realiseren, dat in ieder geval tot de top drie van Europa behoort en een extra bijdrage levert aan het Nederlandse BNP van €6 tot 11 miljard per jaar. We gaan een nieuwe generatie hightech machines en apparatuur ontwikkelen voor de toekomstige generatie Nederlanders: onze kinderen. 

Voor meer informatie, kijk ook op www.nxtgenhightech.nl