Het team van AeroVision

Leon Hendriks

Leon Hendriks

Managing Partner

“Verbinden, betrokken en oorspronkelijk zijn voor mij de kernwaarden waarmee ik actief mensen en organisaties bij elkaar breng rondom het gebruik van geo-informatie in al haar facetten. Na mijn achtergrond in de productie en distributie van geodata (fotogrammetrie en remote sensing), ben ik in 2002 actief aan de kant van de klant, de gebruiker gaan staan. Als sparring partner, meedenker, organisator, inkoopbegeleider, maar vooral als onafhankelijkeverbinder en kennisbron.

Specialismen: betrokken, resultaatgericht, oog voor alle spelers in het veld, vertalen van kennis naar praktische invulling, vernieuwend meedenken, verbinden en coöperatief, sturend waar nodig met respect voor belangen.”

Tamme van der Wal

Tamme van der Wal

Partner

“Ik werk graag met organisaties en professionals aan identificeren en verkrijgen van geo-informatie voor strategisch en innovatief gebruik. Daarom ben ik de afgelopen jaren vooral in de landbouw actief, waar geo-informatie in allerlei vormen toegepast wordt, van boerderij tot Europese Commissie. Met name de toepassing van satellietnavigatie, aardobservatie en drones hebben mijn belangstelling, tegenwoordig i.c.m. IoT, data analytics en Open Data. Behalve aan de data inwinning werk ik aan de implementatie en acceptatie van technologie in complexe omgevingen met tegenstrijdige belangen. Ook help ik graag met het organiseren van financiering van projecten en programma’s rondom de verwerving van kennis, tools of data.

Specialismen: Inventariseren en analyseren van gebruikswensen en het vertalen in technische specificaties en bestekken; Het begeleiden van innovaties en het daarbij identificeren van gebruiksbarrières; Maken van innovatie-agenda’s, roadmaps en strategische ontwikkellijnen; projectplannen en -voorstellen ontwikkelen.”

Jeroen Verschoore

Jeroen Verschoore

Project adviseur

“Na mijn opleiding Mileukunde (specialisatie geo-informatie) heb ik mij vooral gericht op de vakgebieden landbouw en natuur. Vanuit de landbouw praktijk heb ik 15 jaar ervaring in precisielandbouw. Binnen Nederlands grootste boerderij heb ik gewerkt aan de implementatie van diverse GNSS, Sensing en bijbehorende software technologie. Verder was ik betrokken bij verschillende grote innovatie projecten die in Nederland zijn uitgevoerd op dit gebied."

Specialismen: Het bij elkaar brengen van diverse disciplines van praktijk tot wetenschap, verschillende "werelden" inzichtelijk maken en laten communiceren (bruggen bouwen), analyseren van de gebruikswensen en deze vertalen naar een ontwerp, projectmanagement planning, draaiboeken, organisatie, software implementatie en realisatie.

Bauke Abma

Bauke Abma

Agro-Meteoroloog

“Na mijn bul aan de Wageningen University ben ik 16 jaar als allround meteoroloog werkzaam geweest bij 3 top meteobedrijven in Nederland. Mijn specialismen zijn daarbij
agro en nautisch. Daarna ben ik enkele jaren werkzaam geweest in het onderwijs m.b.t. natuur- en wiskunde en sportcoaching en -training en nu bij AeroVision als agro-meteo en geo-adviseur.

Kernwaarden: brede kennis, multidisciplinaire aanpak, sterk analytisch, complexe systemen terugbrengen tot kernwaarden en praktische kernoplossingen, technisch.”

Regine Brügelmann

Regine Brügelmann

Adviseur

"Na mijn opleiding als geodetisch ingenieur in Bonn en werkzaamheden als wetenschappelijke medewerkster aan de TU Karlsruhe ben ik naar Nederland gekomen. Hier heb ik bij Rijkswaterstaat en andere bedrijven als adviseur en projectleider kennis en vaardigheden opgedaan in de geo-informatie-wereld, met name de fotogrammetrie, laserscanning, beeldverwerking en Remote Sensing. Daarnaast heb ik de laatste jaren gewerkt als docent geodesie/geo-informatica aan de Hogeschool Utrecht. Ik verheug mij erop mijn kennis en competenties bij AeroVision te kunnen inzetten voor diverse geo-vraagstukken vanuit overheden en andere instellingen en voor (internationale) onderzoeksprojecten."

Anita Koning

Anita Koning

Office Manager

“Office Manager, klantvriendelijk en de stille kracht achter de schermen.”

Maaike Abels

Maaike Abels

Event & Communicatie Adviseur

"Energiek, creatief, en resultaatgericht zijn woorden die mij goed omschrijven. Ik heb ervaring in het organiseren van (inter)nationale evenementen zoals seminars, workshops en congressen. Binnen AeroVision organiseer ik in samenwerking met collega's de evenementen voor de verschillende projecten en voer ik de communicatie activiteiten uit."

Maggie Mulley

Maggie Mulley

Geo-data analist en Adviseur

"Mijn enthousiasme voor geodata strekt zich uit over alle disciplines: van remote sensing, vegetatie tot het verbeteren van de efficiëntie met behulp van programmeren. Ik vind het leuk om problemen op te lossen en creatief mee te denken om oplossingen voor allerlei ruimtelijke dilemma's te ontwikkelen. Tijdens de GIS Masters aan de Wageningen
Universiteit heb ik de nodige vaardigheden op het gebied van dataverwerking en visualisatie kunnen ontwikkelen en pas ik deze nu toe op de verschillende projecten die we bij AeroVision hebben".

Georgios Ntakos

Georgios Ntakos

Early Stage Researcher

"Mijn academische activiteiten houden verband met precisielandbouw en met de toepassingen van variabele opbrengsten. Ik ben geïnteresseerd in de praktische
toepassing van optische teledetectie om de oorzaken van gewas heterogeniteit op te sporen die onze besluitvorming kunnen ondersteunen. Ik werk bij AeroVision als
onderzoeker en promovendus voor een Marie Sklodowska-Curie project genaamd TruStEE, waar ik een praktische methodologie zal ontwikkelen voor gewasspannings-
detectie gebaseerd op UAV, satelliet, multispectrale of hyperspectrale beelden. Werken met AeroVision geeft mij de mogelijkheid om praktische vaardigheden te verwerven op het gebied van Remote Sensing en precisielandbouw."

Jos Anneveld

Jos Anneveld

Onafhankelijk Adviseur

“Ik richt me graag op advies over visie, strategie en beleid en doe dat natuurlijk het beste op de gebieden die ik ken. Ik heb uitgebreide internationale ervaring en heb eerder gewerkt bij het Kadaster, in de software-industrie en langdurig als directeur bij een gerenommeerd ingenieursbureau. Ik ben zowel geodetisch ingenieur als jurist en heb een senior management opleiding gevolgd aan de Harvard Business School.”